W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.
Akceptuję (nie pokazuj więcej tego komunikatu).
Rzeczpospolita Polska

Klauzula RODO

Technik budownictwa

Technik budownictwa

Technik budowy dróg

Technik budowy dróg

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik analityk - pragmatyka służby w policji

Technik analityk - pragmatyka służby w policji

Technik analityk

Technik analityk

Technik izolacji przemysłowych

Technik izolacji przemysłowych

Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej

Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej

Technik przemysłu jachtowego

Technik przemysłu jachtowego

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

2019-09-02

Pedagog szkolny:   mgr Justyna Majewska
  
GODZINY  PRACY:

Poniedziałek             800 - 1500

Wtorek                      800 - 1300

Środa                        1300 - 1600

Czwartek                  800 - 1000

Piątek                       800 - 1300

 

Tel: 55 625 65 45

 

zobacz więcej

SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI

2019-09-02

UCZNIU!!!

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeśli:

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.

 

PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM

 

RODZICU!!!

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeśli:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach.
 • Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić.

 

ZAPRASZAM!!!

zobacz więcej

WYPRAWKA SZKOLNA i stypendium socjalne 2020/2021 - informacje

2020-09-04

Informacja na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. - „Wyprawka szkolna"

Informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2019 r. poz 2407), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

Wniosek można złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 8.09.2020r. Do wniosku należy dołączyć kopie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek można pobrać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły, a także pobrać ze strony EPED.

 

Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Dokumenty do rozliczenia zakupów

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek,paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020/2021 r. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów lub pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia
 • -nazwę szkoły i adres szkoły
 • - klasę, do której będzie uczęszczał uczeń
 • -wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych
 • - kwotę i datę zakupu
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu

 

Informacje wraz z załącznikami znajdują się również na stronie:  https://eped.pl/

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Informacja na temat warunków udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Elbląg  w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg.
 2. Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gminy Miasta Elbląg i pobierający naukę w elbląskich szkołach, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w terminie od dnia 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.
 4. Kryterium dochodowe:

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r.)

5.         Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który nie mieszka na terenie Gminy Miasta Elbląg,
 • który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90d ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
 1. Wnioskodawcy w sposób wyczerpujący powinni przedstawić do wglądu zaświadczenia, decyzje lub inne dokumenty o uzyskiwanych dochodach w rodzinie.
 2. Przyznane uczniowi stypendium szkolne realizowane będzie jako zwrot poniesionych kosztów zakupów rzeczowych o charakterze edukacyjnym lub opłat wydatkowanych na cele edukacyjne. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy rodzica (opiekuna prawnego) ucznia lub pełnoletniego ucznia, o całkowitym lub częściowym pokryciu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 Wnioski można  pobrać z:

a) www.eped.pl moduł Stypendia

b) ze strony Urzędu Miejskiego w Elblągu www.um-elblag.samorzady.pl w zakładce: załatwianie spraw, karty usług, wnioski DE;

c) osobiście u pedagoga lub w sekretariacie

zobacz więcej

Zespół Szkół Technicznych

ul. Grottgera 71
82-300 Elbląg
tel. 55 625 65 40
zst@elblag.eu

Projekt i wykonanie: Strony internetowe Noatun