W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.
Akceptuję (nie pokazuj więcej tego komunikatu).
Rzeczpospolita Polska

Klauzula RODO

Stypendium szkolne 2021/2022

31 Sierpnia 2021

 

Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg.

 

Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gminy Miasta Elbląg i pobierający naukę w elbląskich szkołach, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w terminie od dnia 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku-sierpień 2021r.), dochody należy udokumentować zaświadczeniami (np. PUP, MOPS, wynagrodzenie za pracę ).

 

  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

-  który nie mieszka na terenie Gminy Miasta Elbląg,

-  który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90d ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

 

Wnioskodawcy w sposób wyczerpujący powinni przedstawić do wglądu zaświadczenia, decyzje lub inne dokumenty o uzyskiwanych dochodach w rodzinie.

 

Przyznane uczniowi stypendium szkolne realizowane będzie jako zwrot poniesionych kosztów zakupów rzeczowych o charakterze edukacyjnym lub opłat wydatkowanych na cele edukacyjne. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy rodzica (opiekuna prawnego) ucznia lub pełnoletniego ucznia, o całkowitym lub częściowym pokryciu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (o charakterze socjalnym) w roku szkolnym 2021/2022 można pobrać:

- w gabinecie pedagoga ( w godzinach pracy pedagoga),

- z dyżurki szkolnej,

- oraz na stronie WWW.EPED.PL w module STYPENDIA

 

 W skrócie:

1. Kryterium dochodowe: 528 zł netto na członka rodziny (dochody brane pod uwagę z sierpnia 2021r.)

 

2. Ubiegać się mogą tylko:

-  uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Miasta Elbląg

- uczniowie, którzy nie pobierają innego stypendium socjalnego

- uczeń umieszczony w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

3. Wnioski można pobrać: u pedagog, z dyżurki szkolnej, ze strony www.eped.pl.

 

4. Wnioski proszę składać u pedagoga szkolnego w terminie do 15.09.2021r. 

       

                       Godziny pracy pegadoga                   

Poniedziałek 8-13

Wtorek 12-16

Środa 8-12

Czwartek 8-11

Piątek 8-13

« powrót do poprzedniej strony

Zespół Szkół Technicznych

ul. Grottgera 71
82-300 Elbląg
tel. 55 625 65 40
fax.55 625 65 43
zst@elblag.eu

Projekt i wykonanie: Strony internetowe Noatun