W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”.
Akceptuję (nie pokazuj więcej tego komunikatu).
Rzeczpospolita Polska

Terminy i zasady rekrutacji 2018/19

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: www.eped.pl

 

LP.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wydrukowanego z EPED-u wniosku o przyjęcie do ZST w Elblągu.

od 07.05.2018

do 12.06.2018

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22.06.2018

do 26.06.2018

3.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do ZST w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 29.06.2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy Kandydatów zakwalifikowanych do ZST w Elblągu.

do 02.07.2018

do godz. 14.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 04.07.2018

6.

Potwierdzenie przez Rodzica Kandydata woli podjęcia nauki w ZST w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 10.07.2018

do godz. 14.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy Kandydatów przyjętych do ZST w Elblągu lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

11.07.2018

do godz. 14.00

8.

Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Kuratorium Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 12.07.2018

do godz. 12.00

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2018/2019

 

LP.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16.07.2018

do 07.08.2018

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Jak wyżej

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21.08.2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 22.08.2018

do godz. 14.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole - w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 24.08.2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata - albo kandydata pełnoletniego - woli przyjęcia w postaci:

-przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

-w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 29.08.2018

do godz. 14.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

30.08.2018

do godz. 14.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 31.08.2018,

do godz. 12.00

 

 

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną

https://eped.pl


 

Podanie i kwestionariusz drukujemy z systemu. Poniżej znajdują się warunki rekrutacji obowiązujące w roku 2018/2019.

 1. Podstawą zakwalifikowania do ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum jest ukończenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.

 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski - przemnażając wynik przez 0.2,

 • historia i wiedza o społeczeństwie - przemnażając wynik przez 0.2,

 • matematyka - przemnażając wynik przez 0.2,

 • przedmioty przyrodnicze - przemnażając wynik przez 0.2,

 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - przemnażając wynik przez 0.2.

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
MAKSYMALNIE 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,

 • matematyka,

 • język angielski, niemiecki lub rosyjski (lepsza z ocen),

 • informatyka.

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,

 • bardzo dobry – 17 punktów,

 • dobry – 14 punktów,

 • dostateczny – 8 punktów,

 • dopuszczający – 2 punktów.

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
MAKSYMALNIE 28.

Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;

 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 punktów;

 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.


 

« powrót do poprzedniej strony

Zespół Szkół Technicznych

ul. Grottgera 71
82-300 Elbląg
tel. 55 625 65 40
fax.55 625 65 43
zst.elblag@wp.pl

Projekt i wykonanie: Strony internetowe Noatun